Zimbabwe

15 beste plaatsen om te bezoeken in Zimbabwe
  • 1430
Zimbabwe is een merkwaardig beest. Geteisterd door oorlogen en burgeroorlog, had het een bijzonder tumultueuze exit uit het tijdperk van Europees kolo...